Uw officiële Suzuki en Toyota dealer in de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.
626 klanten beoordelen ons met een 9.1

Toyota wil vanaf 2020 jaarlijks 30.000 brandstofcelauto’s verkopen

Om een grootschaliger gebruik van emissievrije auto’s met waterstofaandrijving te stimuleren, moet rond 2020 de afzet worden verhoogd. Toyota streeft ernaar om rond die tijd wereldwijd jaarlijks meer dan 30.000 brandstofcelauto’s te verkopen. Om dit realiseren worden twee grote nieuwe productielocaties ingericht.

Toyota verwacht na 2020 een forse stijging van de wereldwijde verkoop van elektroauto’s met een brandstofcel (Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV) naar ten minste 30.000 (nu is dit 3.000). Twee grote nieuwe productielocaties van Toyota moeten deze groei gaan opvangen: een geheel nieuw gebouw naast de bestaande autofabriek voor de massaproductie van brandstofcellen en een nieuwe productielijn in een bestaande fabriek om hogedruktanks voor waterstof te produceren.

Emissievrije brandstofcelauto
In de auto genereert de brandstofcel elektriciteit uit waterstof en zuurstof. De elektriciteit zorgt dat de elektromotor de FCEV emissievrij aandrijft. Massaproductie van de tank en de brandstofcel is essentieel om de kosten per FCEV naar beneden te brengen en de beschikbaarheid in de groeiende FCEV-markt te waarborgen.

Uitbreiding van de productiefaciliteiten
Om de productie van de brandstofcelstacks te verhogen, verhuist Toyota deze productielijn naar een gloednieuwe, hightech fabriek met acht verdiepingen in Toyota City, in de buurt van de plek waar de eerste autofabriek van het merk in 1938 in gebruik werd genomen.
De productie van hogedruk waterstoftanks zal plaatsvinden op een speciale productielijn in de Shimoyama fabriek in Miyoshi City. Tot op heden werden de waterstoftanks op kleinere schaal gemaakt in de Honsha-fabriek. De waterstoftanks van Toyota worden gemaakt van extra dik koolstofvezel die ook bij ernstige aanrijdingen heel blijven.

Overzicht van de productiefaciliteiten
De nieuwe productiefaciliteiten zullen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2-emissies tijdens het productieproces. Dit is een van de initiatieven bij de Plant Zero CO2 Emissions Challenge van de Toyota Environmental Challenge 2050 die in oktober 2015 in het leven werd geroepen. Er wordt gestreefd naar een ingebruikname van beide productielocaties rond 2020.

Steeds meer Mirai’s
De technologie van brandstofcellen is voldoende doorontwikkeld en klaar om op grotere schaal te worden verkocht. Toyota nam al een voortrekkersrol in bij het op de markt brengen van een in serieproductie gebouwde FCEV, de Mirai, in december 2014. Sindsdien zijn de jaarlijkse productie- en verkoopaantallen jaarlijks gestegen: van circa 700 exemplaren in 2015 naar ongeveer 2.000 stuks in 2016 en recent naar circa 3.000 in 2017.

Uitbreiding van FCEV’s wereldwijd

Om het gebruik van FCEV’s verder te stimuleren, moet het aanbod rond 2020 groot genoeg zijn. Toyota richt zich op een wereldwijde afzet van meer dan 30.000 FCEV’s per jaar. De Toyota Mirai is momenteel leverbaar in elf landen: Japan, de Verenigde Staten en negen Europese landen (waaronder Nederland). Australië, Canada, China en de Verenigde Arabische Emiraten volgen binnen afzienbare tijd.

Meer waterstofbussen
In Japan wil Toyota vanaf 2020 per maand minimaal 1.000 exemplaren van FCEV’s verkopen en meer dan 10.000 per jaar. In februari 2017 startte Toyota met de verkoop van waterstofcelbussen aan het stadsbestuur van Tokio. Toyota streeft ernaar om voorafgaand aan de Olympische en Paralympische Spelen – die in 2020 in Tokio plaatsvinden – minimaal 100 van zulke bussen te hebben verkocht.

Een maatschappij op waterstof
De komende tijd zal Toyota zijn brandstofcel-productreeks uitbreiden en de aantrekkelijkheid van de producten blijven vergroten, waarbij ernaar wordt gestreefd om de kosten te verlagen. Daarnaast zal Toyota blijven samenwerken met Toyota Group en andere bedrijven voor de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur en een waterstof leveringsketen met een lage CO2-uitstoot. Met dit soort initiatieven levert Toyota een actieve bijdrage aan de realisatie van een maatschappij waarin waterstof de basis vormt.